Vitamin E u borbi protiv Alchajmerove bolesti!

Uticaj karakterističnih svojstava vitamina E ispitivan je na 613 ispitanika oboljelih od Alchajmerove bolesti tokom dvije godine s namjerom da se utvrdi njegovo djelovanje na spriječavanje propadanja normalnih funkcija mozga.

Ispitanici su bili podijeljeni u četiri grupe, pri čemu je 155 ispitanika dnevno dobijala 20 mg lijeka “memantina”, 152 ispitanika 2000 IJ (internacionalnih jedinica) vitamina E, 154 ispitanika su dobijala kombinaciju lijeka i vitamina E, a 152 placebo.

Tom prilikom je uočeno da je kod osoba koje su dobijale dodatke ishrani u obliku vitamina E smanjena stopa propadanja normalnih funkcija mozga za 19 odsto u odnosu na osobe koje su dobijale placebo, piše portal Vitamini.

Dodatna zanimljivost ove studije je činjenica da se o tim osobama dneveno moralo voditi računa dva sata manje nego kod ostalih ispitanika.

Naime, bližnji oboljelih susreću se s brojnim poteškoćama da bi na odgovarajući način vodili brigu o njima. Rezultati ovakvih studija daju nadu ne samo za poboljšavanjem stanja oboljelih, nego i rješavanju problema brige o njima.

Stručnjaci ističu da su u studiji korišćene veće od dnevnih preporučenih doza, zbog čega je potrebno s oprezom pristupiti doziranju vitamina E kod osoba koje boluju od Alchajmerove bolesti.

 

prva.rs/ inboks.net