Širom svijeta obilježava se Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje obilježava se svake godine 22. aprila u zemljama širom svijeta nizom manifestacija, kao globalni pokret usmjeren na zaštitu okoliša i prirodnih resursa naše planete, a ovogodišnja kampanja nosi naziv “Drveće za planetu” (Trees for the Earth).

Dan planete Zemlje kao globalna inicijativa podizanja javne svijesti ima za cilj da inspiriše lokalne zajednice, neprofitna ekoudruženja za zaštitu okoliša, nevladine organizacije, obrazovne ustanove i druge organizacije da različitim ekološkim akcijama upozore javnost na važnost očuvanja životne sredine.

Cilj kampanje jeste podsticanje ljudi širom svijeta za provođenje sadnje drveća, čime se želi ukazati na značaj proširenja zelenih površina, ne samo u urbanim zonama nego i na štete koje se nanose zraku, vodi, zemlji i ljudima uništavanjem drveća ili sječom šuma. Drveće i šume su od neprocjenjivog značaja u borbi protiv degradacije tla, sprečavaju poplave, erozije i klizišta, poboljšavaju hranljivost zemljišta i povećavaju njenu plodnost.

Osim ublažavanja klimatskih promjena, šume imaju ogroman značaj u stvaranju kiseonika, prečišćavanju zraka od prašine i drugih čestica koje dospijevaju u atmosferu. One također regulišu količinu i raspored padavina, utiču na kvalitet vode na Zemlji.

Šume su prirodni mehanizam za odbranu od ekstremnih vremenskih prilika, kao što su uragani, poplave i mećave. Što je neko područje bogatije ovim nezamjenjivim prirodnim resursom, to je njegova odbrana od prirodnih nedaća veća. Veoma je važno podizanje svijesti o značaju blagovremenog pristupa rješavanju pitanja povećanja šumovitosti i preventiva degradacije šumskog fonda, kao najdjelotvornijim vidovima odbrane od posljedica globalnih klimatskih promjena (a samo jedna od njih su i poplave).

Fond za zaštitu okoliša FBiH, kao finansijska institucija, u skladu s postojećim mehanizmima već šestu godinu zaredom podržava aktivnosti koje promiču ciljeve i načela zaštite okoliša na teritoriji Federacije BiH, te u vidu programa i projekata zaštite okoliša sufinansira mjere određene od resornog ministarstva i drugih federalnih institucija.

Kako je rečeno Feni u tom fondu u skladu sa zakonskim okvirom koji definira način rada i dodjele sredstava, u Fondu se provode aktivnosti na evaluaciji projektnih prijava na osnovu okončane procedure „Javnog konkursa za dodjelu sredstava iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu“.

Cijeneći prioritete i ozbiljnost problematike stanja okoliša u FBiH, fokus ovog javnog konkursa čiji je budžet 5.200.000 KM, stavljen je na projekte, programe i druge aktivnosti iz oblasti zaštite voda od značaja za Federaciju, razvojne projekte iz oblasti zaštite vodnih resursa, projekte komunalne infrastrukture, projekte zaštite zraka i projekte iz oblasti upravljanja otpadom, kao i ostale projekte i studije radi ispunjavanja strateških dokumenata iz oblasti zaštite okoliša.

Također, u skladu s uspostavljenim mehanizmom revolving fonda za energijsku efikasnost u Fondu za zaštitu okoliša FBiH, aktivno se radi na pripremi za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte energijske efikasnosti radi stvaranja energetskih i ekonomskih ušteda. Javnim pozivom će biti precizirani vrsta projekata i korisnici sredstava Fonda, a bit će i omogućeno korištenje zajmova za troškove ulaganja u unapređenje energijske efikasnosti, gdje će se rezultati ušteda energije koristiti za otplatu duga do izvornog ulaganja, uključujući kamate i bilo kakve druge naknade.

Uspostavljanjem Revolving fonda za energijsku efikasnost stvoreni su preduvjeti za održivo finansiranje projekata energijske efikasnosti u BiH, direktno pomažući i jačajući održivi ekonomski razvoj u BiH.

Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje (engl. Earth Day) obilježava se 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta.

U januaru 1970. američki senator i ekološki aktivist Gaylord Nelson odlučuje da se nacionalna obuka o životnoj sredini zove Dan Zemlje i da se održava 22. aprila. U doba političkog aktivizma i studentskih protesta Dan Zemlje privlači mnoge reportere koji o tome izvještavaju.

Senator Nelson prepušta organizaciju studentima i izabira Denis Hayesa za koordinatora. Mnogi građani se priključuju i Dan Zemlje kao “praznik“ postaje veoma uspješan u Sjedinjenim Američkim Državama.

Uz to senator Nelson proklamira 1971. treću sedmicu u aprilu kao „Sedmicu Zemlje“, koja postaje nacionalni događaj. U sjenci Dana Zemlje 1971. američki kongres usvaja većinu zakona za zaštitu životne sredine.

Dan planete Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je tokom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Žaneiru na kojoj je učestvovao veliki broj predstavnika vlada i nevladinih organizacija usklađen dalekosežni program za promociju održivog razvoja.

Na prijedlog bolivijske vlade 2009. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 22. april proglasila međunarodnim Danom planete Zemlje.

Ovogodišnji Dan planete Zemlje bit će obilježen i u Bosni i Hercegovini nizom manifestacija i različitim programskim sadržajima u kojima će sudjelovati predstavnici brojnih institucija, nevladinih organizacija i udruženja, ekološki pokreti te generacije svih uzrasta.