Ponudila mu da je oženi ali njegov odgovor ubio je svaku želju za brakom

Nije joj bilo lako
bac 1