Pas koji stvoren za borbu sa medvjedima širom svijeta izaziva strah

Velike pasmine pasa često su se koristile za borbe pasa, vuču, zaštitu i službene poslove. Radi toga mnogi imaju negativnu konotaciju i već na prvi pogled utjeruju strah u kosti. Većina velikih pasa dolazi iz određenih pasmina koje se sve više rasprostranjuju i u našim predjelima.Mastifi su tipična rasa koja potiče od drevne grupe mastif pasa. Konfuzija između mastif rase i mastif porodice pasa stvara teškoće u pronalaženju dokaza o konkretnoj istoriji rase.
U srednjem vijeku su se pak, koristili kao stražari i lovački psi, i bili su u širokoj upotrebi, da su se često viđali. Kasnije su mastifi počeli da učestvuju u borbama pasa, borbama sa bikovima, kao i sa medvjedima.
Čak i kada su ovi okrutni sportovi zabranjeni u Engleskoj 1835. godine, njihova popularnost nije opala.
Postoje neki dokazi da su mastifi došli u Ameriku na brodu Mayflower, ali se zvanični dokument o rasi ne može naći do kasnog 19. vijeka.

Rasa je bila gotovo istrebljena u Engleskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali je dovoljan broj prevezen u Ameriku, gde se uzgoj rase nastavio. Od tog vremena, mastifi umjereno stiču popularnost.