Nove poplave na Balkanu usljed padavina Haos i evakuacija ljudi u Albaniji (VIDEO)

Nove poplave dogodidile su se u Albaniji a prijete i Crnoj Gori jer se uljevaju u rijeke koje vode prema.