Mozak mladih je posebna kutija: Oprezno sa ovim stvarima

Istraživanje američkih znanstvenika sa Stanford University sugerira kako učinak stresa na strukturu mozga kod mladih ovisi o spolu, prenose mediji.

Pokazalo se kako je insula, dio mozga povezan s emocijama i empatijom, kod djevojaka koje su doživjele snažan stres bio manji nego kod njihovih vršnjakinja.

Nasuprot tome, kod mladića koji su doživjeli snažan stres je ovaj dio mozga bio veći nego obično.

Znanstvenici vjeruju kako ovi nalazi mogu objasniti zbog čega djevojke imaju veći rizik za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) nego mladići.

Po njihovim riječima, to bi sugeriralo kako djevojke i mladići mogu imati potpuno različite simptome PTSP-a te bi ih trebalo i liječiti na drugačiji način.

Rezultati objavljeni u stručnom časopisu Depression and Anxiety se temelje na analizi snimki mozga 59 ispitanika mlađih od 17 godina.