Ajmo vozači otvorite sliku i dajte odgovor ko ide prvi?

Mnogi se zalete i netačno odgovore.

ko ide prvi